ZAPISZ SIĘ DO INICJATYWY AMPED
Jesteś obecnie zatrudniony?
Czy jesteś obecnie w edukacji?
Czy obecnie otrzymujesz jakieś korzyści?

Dziękujemy za przesłanie!

image001.jpg
Humber Learning Consortium jest głównym partnerem partnerstwa Springboard Hull i Humber  projekt, zapewniający specjalistyczne wsparcie i szkolenia dla młodych ludzi w dostępie do pracy i nauki.  Ten  działalność jest częściowo finansowana przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego i Młodzieży  Inicjatywa na rzecz zatrudnienia i This-Ability w imieniu The National Lottery Community Fund.